Goed & Beter

Goed en beter nieuws!
In het vorige hoofdartikel in de Nieuwsberichten van Gaby was er al wat hoop op positieve ontwikkelingen, nu, einde schooljaar in zicht, kwamen we in contact met een externe partij die voor het komende jaar de zorg op de Maartenschool wil financieren! Daarnaast komt er ook nog geld om een zorgcoördinator aan te stellen die voor al onze kinderen de zorg in beeld gaat brengen en op basis daarvan de financiering voor onderwijs gerelateerde zorg per kind bij de betreffende gemeente gaat aanvragen. Een fantastisch gebaar waar we natuurlijk verschrikkelijk blij mee zijn! Op precies dezelfde dag dat dit prachtige nieuws een feit werd is er een plan afgerond met de gemeente Nijmegen, ministerie oc&w en school, om er voor te zorgen dat de zorg voor kinderen op de Maartenschool voortaan goed geregeld kan worden en gefinancierd kan worden vanuit de juiste wetgeving. Het mooie van de combinatie van dit plan met het geld dat we binnen krijgen is dat we dus tot 1 januari de tijd hebben om dat proces goed in te regelen en dan gelijk een oplossing hebben voor de komende jaren! Nog heel veel werk en afstemming voor alles definitief besloten, goed gekeurd en geregeld is, maar ik heb heel veel vertrouwen in een goede afloop. In deze maand juni hopen we dat alle puzzelstukje van deze mogelijke oplossing op z’n plaats gaan vallen, zo gauw we meer weten en er meer concreet duidelijk is gaan we u zeker via deze Nieuwsberichten en onze facebookpagina op de hoogte brengen.

Terugkijkend op dit rare jaar in ieder geval wat mij betreft de conclusie dat dit goede nieuws voor het overgrote deel op gang gekomen is dankzij al die acties, rondleidingen, gesprekken met de politiek, reportages en artikelen in de media en social media, die we als collega’s, kinderen en ouders van de stichting vrienden van de Maartenschool hebben georganiseerd. We zijn er nog niet, maar dit is wel het moment om iedereen die is blijven knokken, niet bereid was om op te geven en de schouders er onder is blijven zetten, nu van harte te bedanken voor al jullie extra inzet en support!

BEDANKT!
Gillis.

>>

Toegang voor ouders