12-12 Staking

staking1212POOp dinsdag 12 december staken de medewerkers van de St. Maartenschool en zal er geen onderwijs gegeven worden. Belangrijk is dat u als ouder, zelf de vervoerder informeert en het vervoer afzegt voor deze 12e december.

Op school is maar een zeer beperkt aantal mensen aanwezig die dag dus opvang van leerlingen is eigenlijk niet haalbaar. Neemt u even persoonlijk contact op met uw teamleider of met mij als dat voor u onoverkomelijke problemen op zou leveren. Het zelfde geldt voor een eventuele noodzaak van behandeling / therapie als dat voor uw zoon / dochter zou spelen. Aarzel niet om mij daarover te benaderen zodat we kunnen afstemmen over eventuele oplossingen.

Gillis.

-

Toegang voor ouders