• St. Maartenschool
    St. Maartenschool

GMR stemt in met Fusie

De GMR heeft in de vergadering van 23 oktober jl. ingestemd met de fusie tussen OZG en MeTander in: Onderwijsgroep Punt Speciaal.

In voorgaande GMR-vergaderingen is meerdere keren de fusie-effectrapportage besproken. We hebben toen gevraagd om de fusie-effectrapportage uit te werken in concrete beleidsmaatregelen, zodat de gevolgen voor leerlingen, ouders en personeel inzichtelijk gemaakt worden.

Dit beleidsplan ontvingen wij en het geeft algemene richtlijnen aan voor de komende jaren. De daarin genoemde zaken zullen wij kritisch blijven volgen.

Uiteraard hebben we kennis genomen van de mening van ouders en personeelsleden. In de stemming die heeft plaatsgevonden werd duidelijk dat velen het eens zijn om te gaan fuseren. Wij (de teams binnen de scholen, de GMR, GMT en RvT) gaan samen verder met de kwaliteit van het onderwijs.

De volgende stap in dit proces is de fusietoets die door DUO wordt uitgevoerd waarna de fusie op 1 januari 2019 ook echt kan worden geëffectueerd. Wij zien de fusietoets met vertrouwen tegemoet.

Met vriendelijke groet,
GMR leden OZG en Metander, hierna GMR OPS

-

Toegang voor ouders