• St. Maartenschool
  St. Maartenschool
 • Fijne vakantie!
  Fijne vakantie!
 • Fijne vakantie!
  Fijne vakantie!
 • Fijne vakantie!
  Fijne vakantie!
 • Fijne vakantie!
  Fijne vakantie!

Pilot Ouderportaal Klaproos, Madelief en Raket

Sinds een aantal jaren werken de meeste Punt Speciaal scholen  (de St. Maartenschool niet)  met ouderportaal Raakpunt.  Met Raakpunt organiseren deze PuntSpeciaal-scholen en klassen zo veel mogelijk de communicatie tussen ouders/verzorgers en de klassen en de school. Raakpunt heeft helaas ook nadelen: het is niet eenvoudig om een nieuwe ouder deel te laten nemen aan Raakpunt, er is geen app voor mobiele apparaten en het beheer is bewerkelijk. Tegenwoordig zijn er betere mogelijkheden beschikbaar.

Met een vertegenwoordiging van de 6 scholen hebben we in de afgelopen periode onderzoek naar die alternatieve mogelijkheden gedaan en twee ouderportalen uitgekozen waar we de komende periode een pilot mee organiseren. Dit betekent concreet dat we ook op de St. Maartenschool met drie klassen, en hun betreffende ouders, de twee ouder-portalen gaan uitproberen voor we tot definitieve aanschaf over gaan. Op de St. Maartenschool zijn dat de klassen Klaproos, Madelief en Raket. De ouders van deze klassen ontvangen bericht hierover.

De twee programma's die we gaan testen zijn: SchouderCom  en  SocialSchools.  Het zijn programma's die beiden op de computer kunnen werken maar ook uitstekend geschikt zijn om als app op een tablet of telefoon te gebruiken. Alle deelnemers aan deze Pilot; medewerkers én ouders, krijgen een uitgebreide handleiding van het programma om te kunnen starten met deze pilot.

We gaan SocialSchools en SchouderCom t/m 1 mei uitproberen en zullen na deze periode de ervaringen uitwisselen en samen met gebruikers, werkgroep oudercommunicatie, directeuren en bestuurder een besluit nemen.

-

Toegang voor ouders