• St. Maartenschool
  St. Maartenschool
 • Fijne vakantie!
  Fijne vakantie!
 • Fijne vakantie!
  Fijne vakantie!
 • Fijne vakantie!
  Fijne vakantie!
 • Fijne vakantie!
  Fijne vakantie!

Besluit Zorgfinanciering

Beste ouders en verzorgers. Zoals u wellicht al gelezen hebt in de Gelderlander hebben we deze week eindelijk het besluit van de gemeente mogen ontvangen over de zorgfinanciering. We zijn erg blij dat voor de leerlingen uit het rijk van Nijmegen en het land van Cuijk (in totaal 13 gemeenten) er nu een aanvullende financiering is voor de zorg. De pers was uitgenodigd als toehoorder van dit besluit, dus het nieuws was ons al vooruit gegaan.

 

Dit goede nieuws betekent dat er voor leerlingen uit die betreffende gemeenten met terugwerkende kracht per 1 januari een algemene voorziening is, de zogenaamde capaciteitsbekostiging. We zijn erg blij dat er nu duidelijkheid is en we kunnen aan de slag met de inzet van deze voorziening en verdere implementatie.

TVN en Driestroom gaan nu samen met school aan de slag met de praktische invulling van zorgvragen die er al liggen of nieuw gesteld zijn. Voor de kinderen met een indicatie vanuit de WLZ  en/of met een hoge zorgbehoefte (meer dan 12 uur per week)  of die in een andere gemeente wonen, zal er nu niets veranderen. Zij blijven de individuele uren van de aanbieder van voorkeur ontvangen. Kinderen die nu nog een beschikking hebben, houden deze nog totdat deze is afgelopen. Wanneer ze daarna onder de capaciteitsfinanciering vallen zal er daarna geen nieuwe individuele beschikking meer aangevraagd worden.

Voor de kinderen die wel onder de capaciteitsfinanciering vallen gaan de zorgaanbieders samen bekijken welke partij deze uren zal gaan invullen, daarbij rekening houdend met reeds aanwezige zorgbegeleiders. Het streven blijft om de hoeveelheid verschillende mensen per klas zo klein mogelijk te houden, hierdoor zou het in de toekomst mogelijk kunnen zijn dat de huidige begeleider de zorg overdraagt aan een ander omdat we daarmee meer richting de gezamenlijke uitgangspunten en visie kunnen werken. Tevens willen we in die klassen graag toegroeien naar een gezamenlijke dagstart zodat de afstemming en inzet zo optimaal mogelijk geregeld kan worden. De zorgmedewerkers worden zo veel meer een teamlid van de Units wat een samenwerking bevordert.

In de loop van het jaar zal deze samenwerking steeds verder vorm krijgen. We hebben dit jaar nog de tijd nodig om het goed vorm te geven, we zorgen er voor dat we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Remco Siebert, Driestroom
Janneke van Gelder, TVN
Gaby Korfage, St. Maartenschool

-

Toegang voor ouders