• Vrijdag 20 september 2019
  Vrijdag 20 september 2019

  75-jarig jubileum van de St. Maartenschool. Ouders zijn welkom vanaf 12.45 uur. De show begint om 13.00 uur en duurt ongeveer een uur. Parkeren in de garage van de kliniek. U krijgt van ons een uitrijkaartje. Max. 2 personen per kind. (Denkt u eraan om de taxi van uw kind af te melden)

 • Studiedag personeel
  Studiedag personeel
 • Social Schools 3.0
  Social Schools 3.0

  A.S. donderdag 5 september: ouders uitgenodigd voor Social Schools 3.0.  A.S. maandag 9 september: Social Schools Punt Speciaal-breed in gebruik.

 • .
  .
 • Een rookvrij schoolterrein
  Een rookvrij schoolterrein

Fusie Onderwijsgroep Punt Speciaal 1 maart 2019

Beste ouders en verzorgers. Na de informatiebijeenkomsten op de scholen, enquêtes onder ouders en medewerkers, overleg met de vakbonden en vele gesprekken met betrokkenen, staat het licht nu op groen voor de officiële realisatie van de fusie tussen Onderwijscentrum Zuid Gelderland en MeTander. De fusie gaat in op 1 maart 2019. De naam van onze organisatie wordt Stichting Onderwijsgroep Punt Speciaal.

  Zoals u bekend is werken beide stichtingen (als holding) al diverse jaren, op allerlei terreinen, intensief met elkaar samen onder de paraplu van Stichting Onderwijsgroep Punt Speciaal.

Door de fusie wordt de herkenbaarheid van Onderwijsgroep Punt Speciaal landelijk en in de regio’s groter en eenduidiger voor alle organisaties en partners waarmee we samenwerken. Onderwijsgroep Punt Speciaal zal als één organisatie makkelijker in kunnen spelen op alle (onderwijs) ontwikkelingen. Wij blijven in gezamenlijkheid werken aan het verbeteren van ons onderwijsaanbod en onze dienstverlening. Deze fusie levert voordelen en kansen op voor onze leerlingen en voor onze medewerkers.

Verder hebben er in het management door de regio-indeling een aantal wisselingen plaatsgevonden. De indeling van de scholen en directeuren ziet er met ingang van 1 februari 2019 als volgt uit:

Regio Gennep:
* SO VSO Mikado: Jos Kersten

Regio Nijmegen:
* Werkenrode School: Eric Dankbaar
* Talita Koemi: Jos Kersten en Jos van Summeren
* St. Maartenschool: Gaby Korfage

Regio Druten:
* De Kom: Jos van Summeren

Regio Tiel:
* De Cambier i.c.m. De Hertog (Entrea): Gillis Geschiere

Mocht u vragen hebben dan kunt u terecht bij de directeur van de school waar uw kind onderwijs volgt. Wij hopen u te blijven ontmoeten in onze scholen.

Vriendelijke groeten,
Anne Verhees, bestuurder a.i.

-

Toegang voor ouders