Maag-darmvirus

Op school heerst opnieuw een maag-darmvirus. Het gaat voorlopig om enkele kinderen. We zullen aankomende week als het nodig is verdere maatregelen treffen in de hoop het aantal zieke leerlingen en personeel te beperken. Van ouders willen we vragen om wanneer uw zoon of dochter klachten krijgt die horen bij een maag-darm virus (braken en diarree) uw kind dan thuis te houden en door te geven aan school wat er aan de hand is. Pas als uw kind 48 uur klachtenvrij is kan het weer naar school komen. Meer informatie over een maag- darm virus kunt u hier nalezen in bijgevoegde brief van de GGD.

Hartelijk dank voor uw medewerking.
Directie Maartenschool

-

Toegang voor ouders