Jaarplanning

Schooltijden maandag t/m vrijdag: 09.00 – 14.30 uur
Zie ook de Schoolgids-bijlage

Vakantierooster 2020-2021
• Meivakantie (incl. Hemelvaart)  • 3 mei 2021 t/m 14 mei 2021
• 2e Pinksterdag                          • 24 mei 2021
• Zomervakantie                          • 19 juli 2021 t/m 27 augustus 2021

Activiteiten 2020-2021
(Bij een cursief gedrukte activiteit verwachten wij uw aanwezigheid, indien uw kind in de betreffende Unit zit).
• Doorschuifmiddag: alle Units                               • 13 juli 2021
Afscheid van de klas: alle Units                           • Een dagdeel in laatste schoolweek
Afscheid van de schoolverlaters                          • 15 juli 2021
• Viering afsluiting schooljaar: alle Units                • 16 juli 2021 LEERLINGEN UIT OM 13.00 UUR

Luizenkammen
Na elke vakantie op maandagmiddag

Vakantierooster 2021-2022
• 1ste schooldag                                                       • 30 augustus 2021
• Herfstvakantie                                                        • 25 oktober t/m 29 oktober 2021
• Kerstvakantie                                                         • 27 december 2021 t/m 7 januari 2022
• Voorjaarsvakantie                                                  • 28 februari t/m 4 maart 2022
• 2e Paasdag                                                            • 18 april 2022
• Meivakantie (incl. Koningsdag)                              • 25 april t/m 6 mei 2022
• Hemelvaart                                                             • 26 mei 2022
• 2e Pinksterdag                                                       • 6 juni 2022
• Zomervakantie                                                       • 18 juli t/m 26 augustus 2022

STUDIEDAGEN: LEERLINGEN HELE DAG VRIJ:
• donderdag 16 september 2021
• maandag 6 december 2021
• maandag 31 januari 2022
• vrijdag 15 april 2022 (Goede Vrijdag)
• vrijdag 27 mei 2022 (na Hemelvaart)

AANGEPAST ROOSTER: LEERLINGEN UIT OM 13.00 UUR
• vrijdag 24 december 2021  (vrijdagmiddag voor kerstvakantie)
• vrijdag 25 februari 2022  (vrijdagmiddag voor voorjaarsvakantie)
• vrijdag 15 juli 2022  (vrijdagmiddag voor zomervakantie)

-

Toegang voor ouders