Jaarplanning

Voor overige data:  zie ook de Schoolgids-bijlage  of de Jaarkalender.

  Activiteitenoverzicht St. Maartenschool 2018 - 2019
Generale schoolverlatersmusical (nieuwe datum) Schoolverlaters 18-06
Schoolverlatersmusical (nieuwe datum) Schoolverlaters 18-06
Speldag Unit A Unit A 21-06
Doorschuifmiddag Alle Units 02-07
Afscheid van de klas Alle Units 03-07
Schoolverlatersreceptie Schoolverlaters 04-07
Schooljaarafsluiting Alle Units 05-07
 
 
Vakantierooster schooljaar 2018 - 2019
Zomervakantie 8 juli 2019 t/m 16 augustus 2019
   
Informatieavond, stand van zaken en rapportage gesprekken 2018 - 2019
Rapportage gesprekken 24 juni 2019 t/m 28 juni 2019 
   
Schooltijden schooljaar 2018 - 2019
Maandag 09.00 – 14.30 uur 
Dinsdag 09.00 – 14.30 uur 
Woensdag 09.00 – 14.30 uur 
Donderdag 09.00 – 14.30 uur 
Vrijdag  09.00 – 14.30 uur 
   
Studiedagen schooljaar 2019 - 2020 (leerlingen vrij)
Maandag   16 september 2019
Woensdag   13 november 2019
Vrijdag   6 december 2019
Woensdag   15 april 2020
 
     
Aangepast rooster 2019 – 2020
Vrijdag 20 december 2019  (laatste vrijdag voor de Kersvakantie)  leerlingen uit om 13.00 uur
Vrijdag 21 februari 2020  (laatste vrijdag voor de Voorjaarsvakantie)   leerlingen uit om 13.00 uur
Vrijdag 10 juli 2020  (laatste vrijdag voor de Zomervakantie)   leerlingen uit om 13.00 uur


Vakantierooster schooljaar 2019-2020

Herfstvakantie 14 oktober 2019 t/m 18 oktober 2019
Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie 24 februari 2020 t/m 28 februari 2020
2e Paasdag 13 april 2020
April/meivakantie 27 april 2020 t/m 8 mei 2020
Hemelvaart 21 mei 2020 t/m 22 mei 2020
2e Pinksterdag 1 juni 2020
Zomervakantie 13 juli 2020 t/m 21 augustus 2020

-

Toegang voor ouders