Jaarplanning

Voor overige data:  zie ook de Schoolgids-bijlage  of de Jaarkalender.

Studiedagen voor alle Units: LET OP! LEERLINGEN HELE DAG VRIJ
• 15 april 2021

Aangepast rooster LET OP! LEERLINGEN UIT OM 13.00 UUR
• 16 juli 2021 (laatste schooldag)

Vakantierooster 2020-2021
• Koningsdag                               • 27 april 2021
• Meivakantie (incl. Hemelvaart)  • 3 mei 2021 t/m 14 mei 2021
• 2e Pinksterdag                          • 24 mei 2021
• Zomervakantie                          • 19 juli 2021 t/m 27 augustus 2021

Activiteiten 2020-2021
(Bij een cursief gedrukte activiteit verwachten wij uw aanwezigheid, indien uw kind in de betreffende Unit zit).
• Doorschuifmiddag: alle Units                               • 13 juli 2021
Afscheid van de klas: alle Units                           • Een dagdeel in laatste schoolweek
Afscheid van de schoolverlaters                          • 15 juli 2021
• Viering afsluiting schooljaar: alle Units                • 16 juli 2021

Luizenkammen
Na elke vakantie op maandagmiddag: eerste keer op31 augustus 2020

-

Toegang voor ouders