Laatste nieuws

Nieuwsberichten # 4 vrijdag 12 oktober

Vandaag is de nieuwe Nieuwsberichten uitgekomen met hierin: Berg aan afstemming en overleg | ouderformulieren voor de CKB’s voortaan per mail | Buitenschoolse Kinderyogalessen starten na herfstvakantie: aanmelden kan nu | Nieuwe datum schoolverlatersmusical | 7 januari leerlingen vrij ivm studiedag: Lekker zwemmen? | Volgende Nieuwsberichten komt uit op vrijdag 2 november |  Klik https://bit.ly/2MEZhFx om deze Nieuwsberichten te lezen. (Even inloggen)

Het NAH Boekje

De landelijke werkgroep onderwijs van Hersenletsel en Jeugd (HeJ) was intensief betrokken bij de totstandkoming van het NAH onderwijsprotocol uit 2013. Inmiddels is er veel veranderd in het onderwijs in Nederland én in de kennis over leerlingen met NAH.

Lees meer: Het NAH Boekje

FUSIE

In de afgelopen week verschillende vragen gehad over de fusie van onze scholen en over de stemming! Veel ouders en collega's geven aan dat ze twijfelen wat ze moeten doen. Een paar zaken op een rij:
• Er is veel informatie over de fusieplannen beschikbaar op papier: Het fusiebulletin (waarom willen we fuseren) en de fusie effectrapportage (wat zijn de consequenties van fuseren en voldoen we aan alle voorwaarden)
• er is een ouderavond geweest en er is nog steeds de mo...gelijkheid om bijvoorbeeld via mail vragen te stellen over de fusie

Lees meer: FUSIE

-

Toegang voor ouders