Laatste nieuws

GMR stemt in met Fusie

De GMR heeft in de vergadering van 23 oktober jl. ingestemd met de fusie tussen OZG en MeTander in: Onderwijsgroep Punt Speciaal.

In voorgaande GMR-vergaderingen is meerdere keren de fusie-effectrapportage besproken. We hebben toen gevraagd om de fusie-effectrapportage uit te werken in concrete beleidsmaatregelen, zodat de gevolgen voor leerlingen, ouders en personeel inzichtelijk gemaakt worden.

Lees meer: GMR stemt in met Fusie

Nieuwsberichten #5 vrijdag 2 november

​Vandaag is de nieuwe Nieuwsberichten van vrijdag 2 november uitgekomen met hierin: Begrip, geduld, respect gevraagd   |   Kerstsprookje op kinderboerderij De Goffert samen met de Driestroom   |   Even Voorstellen met Iris de Vries  |   De eerste vier leeskanjers van dit schooljaar hebben hun Boekenwurm gekregen    |   21 november en 7 januari leerlingen vrij ivm studiedag    | Volgende Nieuwsberichten komt uit op vrijdag 16 november  |  Klik https://bit.ly/2F47EHE voor deze Nieuwsberichten (even inloggen).

FUSIE

In de afgelopen week verschillende vragen gehad over de fusie van onze scholen en over de stemming! Veel ouders en collega's geven aan dat ze twijfelen wat ze moeten doen. Een paar zaken op een rij:
• Er is veel informatie over de fusieplannen beschikbaar op papier: Het fusiebulletin (waarom willen we fuseren) en de fusie effectrapportage (wat zijn de consequenties van fuseren en voldoen we aan alle voorwaarden)
• er is een ouderavond geweest en er is nog steeds de mo...gelijkheid om bijvoorbeeld via mail vragen te stellen over de fusie

Lees meer: FUSIE

Het NAH Boekje

De landelijke werkgroep onderwijs van Hersenletsel en Jeugd (HeJ) was intensief betrokken bij de totstandkoming van het NAH onderwijsprotocol uit 2013.  Inmiddels is er veel veranderd in het onderwijs in Nederland én in de kennis over leerlingen met  Niet - Aangeboren Hersenletsel (NAH).

Lees meer: Het NAH Boekje

-

Toegang voor ouders