Schoolgids

Op onze site vindt u de nieuwe schoolgids voor schooljaar 2020 / 2021 van de St. Maartenschool (klik hier). Deze gids is bedoeld om u als ouder te informeren over zaken die we belangrijk vinden. We vertellen u in deze schoolgids hoe wij denken over onderwijs en hoe de dagelijkse gang van zaken op de St. Maartenschool is. Naast deze gids ontvangt u ook een losse bijlage met adressen, telefoonnummers en allerlei praktische informatie over het reilen en zeilen op onze school. Klik hier voor deze bijlage.

Wat u niet in deze gids vindt, staat vaak op onze website (www.maartenschool.nl). Via Social Schools, de website, Facebook en Twitter houden we u zo goed mogelijk op de hoogte. Regelmatig zijn er op school ouderavonden. Ook daar willen wij u graag ontmoeten.

-

Toegang voor ouders