Leerlingenzorg

Leerling Zorg Coördinator (LZC)
Elke unit heeft een coördinator leerlingenzorg die zelf werkzaam is in de unit.  De voornaamste taak is om het ontwikkelingsproces van alle leerlingen van de unit te waarborgen. Deze coördinator is voorzitter van de Centrale Kind Bespreking (CKB) en ook van de leerlingenbespreking die regelmatig in de unit plaatsvindt. De leerkrachten en onderwijsassistenten van de unit zijn hierbij aanwezig, en de orthopedagoog op uitnodiging. Alle aspecten van de ontwikkeling van uw kind kunnen dan aan de orde komen: Worden de afgesproken doelen behaald? Sluit de ontwikkeling van uw kind aan bij het ontwikkelingsperspectief? Eventuele knelpunten in de ontwikkeling worden besproken en gezamenlijk wordt naar oplossingen gezocht.

Intern Begeleider (IB)
Er zijn twee intern begeleiders verbonden aan de school. Zij houden zich bezig met de instroom, doorstroom en uitstroom van de leerlingen. Zij dragen zorg voor de toelaatbaarheidsverklaringen (TLV) en voor het eerste ontwikkelingsperspectief wanneer een kind start op school. De innovatie van het leerlingvolgsysteem valt onder de taken van de intern begeleiders en ook de implementatie in het team. De intern begeleiders staan in nauw contact met de coördinatoren leerlingenzorg van de units.

-

Toegang voor ouders