Protocol hoofdluis en methode luizenkammen St. Maartenschool; maart 2019

Protocol bij constatering hoofdluis/neten

 • De collega’s van de klas bellen de ouders, en geven de flyer hoofdluis  van de GGD mee naar huis. Deze hoofdluisflyer kan je vinden op tref onder het kopje luizenkammen. Het kind hoeft niet van school te worden opgehaald.
 • Het advies is om twee weken dagelijks te blijven kammen om verdere besmetting binnen het gezin te voorkomen. Ook de andere gezinsleden kammen!
 • De ouders van de andere kinderen van de klas worden via de mail door de klas op de hoogte gebracht dat er hoofdluis heerst. De hoofdluisflyer van de GGD wordt meegestuurd. Het advies voor alle ouders is om zeer regelmatig te kammen!
 • De collega’s van de klas informeren:                                                                                                       
  • - de collega’s van gym en therapie,  zodat zij er rekening mee kunnen houden.                            
  • - het ondersteuningsteam , zodat er zicht blijft op de omvang van het probleem.
 • De collega’s van de klas controleren na 1 week het kind met hoofdluis en ook alle andere kinderen van de klas. Wanneer er nog luizen/neten gevonden worden, wordt dat opnieuw gemaild naar alle ouders van de klas, met het advies elke dag te blijven kammen. Dit wekelijks herhalen tot er niets meer gevonden wordt.
 • Als een kind last van hoofdluis blijft houden dan kan door de teamleider de GGD worden ingeschakeld.
 •  Voor meer informatie , zie : www.ggdgelderlandzuid.nl

Methode luizenkammen

- Elke klas heeft een plastic bakje gevuld met:

 • flesje alcohol
 • 20 kammetjes
 • schoonmaakdoek
 • protocol en methode van luizenkammen op papier

- Iedere klas kamt op de afgesproken dag op een zelfgekozen tijdstip in zijn/haar eigen klas. Dit gebeurt op de maandag na elke vakantie.

 - In geval van luis volg dan bovenstaand protocol.

 - Iedere klas maakt zelf de kammetjes na afloop schoon met alcohol. Is je fles leeg, koop dan zelf even een nieuw flesje (bij bv het kruidvat).

Aanmelding en toelating

De St.Maartenschool is een expertisecentrum met circa 200 leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking en langdurig zieke kinderen met een speciale onderwijsvraag. Wij staan voor:

Een plek waar iedereen zijn talenten mag laten zien en verder ontwikkelen. Wij bundelen onze krachten en delen ervaringen, in openheid, vertrouwen en met wederzijds respect. In het onderwijs richten wij ons op de mogelijkheden van de leerling door aan te sluiten bij zijn onderwijs- en ondersteuningsbehoeften op alle vormingsgebieden. Wij motiveren, enthousiasmeren en werken vanuit hoofd, hart en handen.

De St.Maartenschool staat bekend als een specialistische leeromgeving waar planmatig en opbrengstgericht wordt gewerkt binnen een veilige en uitdagende omgeving. Het is een school waar een kind met plezier naar toe gaat en zich binnen zijn eigen mogelijkheden optimaal ontwikkelt met een maximaal resultaat. Wij bieden een veilige en vertrouwde omgeving waarbinnen succeservaringen onze belangrijkste bouwstenen zijn.

Wanneer u uw zoon of dochter wil aanmelden bij de St.Maartenschool dan kunt u contact opnemen met onze intern begeleiders:

Anne-Marie Wijffels, tel 024-3243665, mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Hanneke Vanwesenbeek, tel 024-3243665, mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Visie

 • In ons leren richten wij ons op de mogelijkheden van de leerling door aan te sluiten bij zijn onderwijs- en ondersteuningsbehoeften op alle vormingsgebieden. Wij motiveren, enthousiasmeren en werken vanuit hoofd, hart en handen.
 • De inrichting van onze school is betekenisvol en uitdagend, afgestemd op het niveau en de behoeften van de leerlingen.
 • In 2024 staat de St Maartenschool bekend als een specialistische leeromgeving waar planmatig en opbrengstgericht wordt gewerkt binnen een warm pedagogisch klimaat. Het is een school waar een kind met plezier naar toe gaat en zich binnen zijn eigen mogelijkheden optimaal ontwikkelt met een maximaal resultaat.
 • In ons samenwerken zijn wij open in communicatie, benutten we onze kwaliteiten en leren we van elkaars kwaliteiten.
 • In ons contact met ouders werken wij vanuit partnerschap. Wij bundelen onze krachten en delen ervaringen. Dit doen we in openheid, vertrouwen en met wederzijds respect. We maken duidelijke en reële afspraken. Samen zorgen we voor een optimale ontwikkeling van het kind.
 • Als team zijn wij hulpvaardig en maken wij gebruik van elkaars kwaliteiten. We nemen verantwoordelijkheid door te denken vanuit mogelijkheden en constructief samenwerken.
  We creëren een veilige sfeer waarin we samen de balans bewaken tussen inspanning en ontspanning.
 • In ons pedagogisch klimaat krijgt iedereen de ruimte zijn kwaliteiten te laten zien en verder te ontwikkelen.
  We bieden een veilige en vertrouwde omgeving waarbinnen succeservaringen de belangrijkste bouwstenen zijn.
 • Opbrengsten zijn optimaal voor leerlingen, ouders en onderwijspersoneel wanneer reële verwachtingen worden gecreëerd uitgaande van de mogelijkheden van leerlingen en de kwaliteiten van het onderwijzend personeel. De voortgang wordt door meting duidelijk en inzichtelijk gemaakt. Alle betrokkenen zijn trots op de behaalde resultaten.
 • In onze communicatie zijn wij transparant en efficiënt. Wij communiceren volgens heldere afspraken. Wij waarborgen een veilige omgeving waarbinnen wij elkaar feedback geven, ontvangen en vragen.
 • De St. Maartenschool is een plek waar plezier en een positieve sfeer voorop staan en waar oog is voor alle ontwikkelingsgebieden van de leerling. Op de Maartenschool staat de juiste persoon op de juiste plek om zo ieders kwaliteiten te benutten en te waarborgen.

Meldingen & klachten

Jaarplanning

Voor overige data:  zie ook de Schoolgids-bijlage  of de Jaarkalender.

Studiedagen voor alle Units: LET OP! LEERLINGEN HELE DAG VRIJ
• 9 september 2020
• 18 september 2020
• 4 november 2020
• 1 februari 2021
• 15 april 2021

Aangepast rooster LET OP! LEERLINGEN UIT OM 13.00 UUR
• 18 december 2020 (vrijdagmiddag voor kerstvakantie)
• 12 februari 2021 (vrijdagmiddag na carnavalsviering)
• 16 juli 2021 (laatste schooldag)

Vakantierooster 2020-2021
• Eerste schooldag                       • 24 augustus 2020
• Herfstvakantie                            •19 oktober 2020 t/m 23 oktober 2020
• Kerstvakantie                             • 21 december 2020 t/m 1 januari 2021
• Voorjaarsvakantie                      • 15 februari 2021 t/m 19 februari 2021
• 2e Paasdag                               • 5 april 2021
• Koningsdag                               • 27 april 2021
• Meivakantie (incl. Hemelvaart)  • 3 mei 2021 t/m 14 mei 2021
• 2e Pinksterdag                          • 24 mei 2021
• Zomervakantie                          • 19 juli 2021 t/m 27 augustus 2021

Activiteiten 2020-2021
(Bij een cursief gedrukte activiteit verwachten wij uw aanwezigheid, indien uw kind in de betreffende Unit zit).
• Schoolfotograaf: alle Units                                    • 22 en 23 september 2020
• Sintviering: alle Units                                            • 4 december 2020
• Kerstviering/spel: Unit B                                       • 16 december 2020
• Kerstviering/spel: Units A                                     • 17 december 2020
• Kerstviering/spel: Unit C t/m E                             • 18 december 2020
• Carnavalsviering: alle Units                                 • 12 februari 2021
• Doorschuifmiddag: alle Units                               • 13 juli 2021
Afscheid van de klas: alle Units                           • Een dagdeel in laatste schoolweek
Afscheid van de schoolverlaters                          • 15 juli 2021
• Viering afsluiting schooljaar: alle Units                • 16 juli 2021

Luizenkammen
Na elke vakantie op maandagmiddag: eerste keer op31 augustus 2020

-

Toegang voor ouders